Stoned Siri

Andrew Sullivan —  Nov 1 2011 @ 2:00pm

Wait for it: